سوابق تحصیلی

دیپلم علوم تجربی

لیسانس علوم تربیتی

دانشگاه فرهنگیان

دانشجو فوق لیسانس

رشته فلسفه تعلیم و تربیت

سوابق شغلی

آموزگار

آموزش و پرورش

طراح وب

از سال 96 تا کنون

نفر نخست مسابقات طراحی وبسایت دانشگاه فرهنگیان

طراح گرافیک

از سال 97 تاکنون دانشگاه فرهنگیان

طراح نشریه عصر انتظار دانشگاه فرهنگیان اصفهان
طراح نشریه گردشگر دانشگاه فرهنگیان اصفهان

مهارت های طراحی

طراحی وب

فتوشاپ